Gabinety Pełne Wsparcia

Cennik

* Opinia psychologiczna wydawana jest w uzasadnionych przypadkach. O potrzebie jej wydania decydują wspólnie rodzice i psycholog na początku współpracy. Psycholog ma prawo odmówić wydania opinii.

Opinia wydawana jest na pisemny wniosek rodziców, po minimum 3 konsultacjach obejmujących spotkania zarówno z rodzicami, jak i z dzieckiem.

Czas oczekiwania na wydanie opinii wynosi do 2 tygodni.

W Gabinety Pełne Wsparcia nie wydajemy opinii w sprawach okołorozwodowych.